Profesyonel hizmet


Profesyonel

Deneyim, bilgi birikimi, yönetim becerileri, proje geliştirme, risk analizi bilgisi, referans ve tecrübemizle profesyonel hizmet vermekteyiz

Çözüm Odaklı

Çalıştığımız bütün firmalara özel , tecrübemizin getirdiği özgüven ile sorunları değil çözümleri karşınıza getiriyoruz
health-law

Güvenilir Hizmet

Müşteri memnuniyeti odaklı verdiğimiz hizmet , referanslarımız eşliğinde huzurla güvenlik işlerinizi bize teslim edebilirsiniz. Biz varken gözünüz arkada kalmayacak

ReferanslarımızHizmetlerimiz


Güvenlik ve gözetim danışmanlığı, şirketlerin ve organizasyonların güvenlik ihtiyaçlarını analiz ederek, doğru güvenlik önlemlerinin alınması için tavsiyelerde bulunan bir hizmettir. Bu hizmet, birçok alanda kullanılmaktadır; örneğin, ticari binalar, alışveriş merkezleri, üretim tesisleri, enerji santralleri, havaalanları, limanlar, etkinlik alanları, hastaneler ve daha birçok alanda.
Güvenlik ve gözetim danışmanlığı hizmeti, bir dizi adımdan oluşur. İlk olarak, danışmanlar güvenlik ihtiyaçlarını analiz ederler ve risk değerlendirmesi yaparlar. Bu analiz, bir organizasyonun faaliyetleri, işletme ortamı, fiziksel ve dijital varlıkları, çalışanları, müşterileri ve tedarikçileri gibi birçok faktörü dikkate alır. Bu analiz sonucunda, güvenlik zafiyetleri belirlenir ve önceliklendirilir.
Daha sonra, güvenlik ve gözetim danışmanları, uygun güvenlik önlemlerinin alınması için önerilerde bulunur. Bu öneriler, fiziksel güvenlik, bilgi güvenliği, personel güvenliği ve acil durum planlaması gibi farklı alanları kapsayabilir. Danışmanlar ayrıca, organizasyonun mevcut güvenlik politikalarını ve prosedürlerini değerlendirirler ve gerekli durumlarda güncellenmesini önerirler.
DEPO GÜVENLİĞİ
Depolama faaliyetleri bünyesinde çok sayıda sağlık ve güvenlik riski içerir. Bunları kontrol edemezseniz, deponuz yüksek bir çalışan sirkülasyonu, düşük performans gösteren personel, yaralanmalar, hastalıklar, kayıp iş günleri, yasal sorunlar ve en kötü ihtimalle ölümlerle karşı karşıya kalabilirsiniz.
Bir işveren veya işin yürütümünden sorumlu, amir veya yönetici olarak yasal güvenlik prosedürlerini uygulamanız ve sürdürmeniz gerekir.
Güvenlik önlemleri, çalışanları depo tehlikelerinden korumalı ve iş faaliyetlerini güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamalıdır.
ANTREPO GÜVENLİĞİ
Genel ve özel antrepolara gerekli kişilerden başka kimsenin alınmaması ve antrepoda çalıştırılan hizmetli ve işçilerin sigortasız (kayıt dışı) olmaması hususunda işletici firma tarafından ve antrepolarda gümrük idaresi adına hareket eden görevli Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri tarafından azami dikkat ve özenin gösterilmesi gerekmekte olup, antrepolarda kaza vb. olumsuzluklar yaşanmaması için gerekli tedbirleri almaktayız.
Türkiye çapında büyük firmaların, fabrikaların ve şirket genel müdürlüklerinin 7/24 güvenliğini temin etmekteyiz. Fabrika güvenlik hizmetlerini; giriş-çıkışlar, çalışan personelin kontrolü, kötü niyetli kişilere karşı çevre güvenliği, yangında alınması gereken tedbirler ve firmalardan gelecek özel istekler çerçevesinde uzman Özel Güvenlik görevlileri vasıtası ile ve ortaklaşa yapılan keşif çalışması neticesinde en iyi şekilde sunmaya çalışıyoruz. Zira fabrika güvenlik işi; kişi hayatını ve yoğun emekle yılların birikimi olan sermayeyi koruyan ciddi ve önemli bir iştir.
• Hastanelerde düzenli sağlık hizmetinin sağlanması
• Hastane personeli, hasta ve hasta yakınlarının güvenliğinin sağlanması
• Personel ve hastaları rahatsız edici her türlü unsurların önlemlerinin alınması
• Dilencilerin ve izinsiz giriş yapabilecek kişilere karşı kontrolün sağlanması
• Hırsız ve yankesicilerin takip ve kontrol edilmesi
• Polikliniklerin sürekliliğinin ve hizmetinin sağlanması
• Yakıt ve gaz kullanılan alanların muhafazası ve güvenlik önlemlerinin alınması
• Acil çıkış ve ambulans’ a ait alanların boşaltılarak hareket alanlarının açık kalmasını sağlamak.
Doğru ürünün, doğru miktarda, doğru şartlarda doğru yerde ve zamanda kabul edilebilir bir maliyetle müşterilere ulaştırılması olarak tanımlanan lojistik güvenliği büyük önem arz etmektedir. Operasyon maliyetlerini minimize ederek nitelikli işletmecilikle standardize edilmiş süreç yapılarıyla müşteri memnuniyetini arttırmaktır. Lojistik birimi depo yönetiminden, liman operasyonlarına, araç takibinden, mobil saha operasyonlarına uzanan pek çok farklı ihtiyacı bulunuyor. Bu yüzden bilgi teknolojilerinin önemi her geçen gün artmaktadır. Bu bağlamda, tüm lojistik faaliyetlerinde bilişim teknolojileri etkin bir biçimde yapılandırılarak, işletme performansını arttırmaktadır. Lojistik tesislerin güvenli ve çevreye duyarlı çalışması, Lojistik operasyonlarının sahalarda sürekli denetim, teknik arızalarda hedef / fiili sapma durumunda karşı ölçümler, Lojistik maliyet kontrolünün sağlanması, Tehlikeli malların taşınması için yasal uyumun sağlanması uzman danışmanlar ile çalışılması gibi hizmetlerimiz mevcuttur.
“Giriş ve çıkışların yoğun olduğu kalabalık yerleşkelerin güvenliği” ile “giriş ve çıkışların yetkilendirildiği kuruluşların güvenliğini” temin etmek arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır.
Alışveriş merkezlerinde “işletme kurallarına aykırı hareket eden müşteri” dahi kendisine en üst düzeyde muhatap bulabilme ve ayrıntılı bir şekilde bilgilendirilme şansına sahip olup, genel davranış şekli açısından müşteri memnun edilmeye çalışılır.
Bununla birlikte sınırları belirlenmiş ve girişlerin yetkilendirildiği kuruluşların güvenliğini sağlarken, nezaket sınırları çerçevesinde hiçbir hareketin kuralların önüne geçmesine izin vermemelisiniz. Halka açık işletmelerde, “işveren statüsündeki AVM yönetimi, güvenlik politikaları ve güvenlik anlayışları biribirinden farklı olan kiracılar ve mağazalar, alışveriş amacıyla gelen ziyaretçiler, dolaşmak amacıyla gelenler ve AVM’ne bağlı personel (temizlik, teknik vs…)” gibi “yaptığınız işten memnun olması” gereken birçok gurupla aynı mekanda altında çalışılır. Bu nevi karmaşık bir yapının güvenliğini sağlamak için özel güvenlik firması tarafından çalıştırılan güvenlik görevlilerinin konsantrasyon sorunu yaşamayan, soğukkanlı ve kendini çok iyi ifade edebilen kişiler arasından seçilmesi gerekir. AVM’lerinde konuk ile ilk temas noktası olan güvenlik noktalarında görevlendilen güvenlik ekibinin, AVM’nin imajına ve kurum kültürüne uygun kişilerden oluşması gerekir.
İnşaat güvenliği ve şantiye güvenliği konusunda uzman şirketimiz, inşaat sektörünün faaliyette bulunduğu köprü, yol, baraj, liman, petrol tesisi, toplu konut, alışveriş merkezi, fabrika, hastane, okul gibi tesis ve sanayi kuruluşlarının şantiye güvenlik hizmetini başarıyla karşılayan bir firmadır.Şantiyede ortalama kaç işçi ve teknik elamanın çalışacağı, bunlardan ne kadarının şantiyede kalacağı öğrenilmeli ve işçilerin dinlenme tesisleri, yemekhane, kantin, soyunup giyinme, yatakhane, tuvalet yerleri, varsa lojmanlar belirlenmeli, bu yerler için gerekli güvenlik kontrolleri uygulanmalıdır.
Tesise ait tüm idari işlerin yönetimini alıyoruz ve sizin yükünüzü hafifletmeyi amaçlıyoruz. Özel güvenlik, organizasyon güvenliği, site güvenliği gibi hizmetlerimizle size daha güvenilir bir yaşam alanı sunuyoruz. Site sakinlerinin huzurunun sağlanması, site içerisine dışarıdan gelen yabancı kişilerin kontrollü ve kayıt yapılarak girişinin sağlanması, siteyle bağlantısı olmayan şahısların siteden uzaklaştırılması gibi konularda uzun süredir hizmet vermeye devam ettiğimiz sitelerden aldığımız tecrübelerle SCR 77 Güvenlik olarak güler yüzlü kadromuzla en kaliteli hizmeti veriyoruz.
Birçok insanın sitede yaşamayı tercih etmesinin temel sebebi; gün geçtikçe dünyada güvenin azalmasıyla, insanların kendilerine güvenli bir yaşam alanı bulma içgüdüsüdür. Bundan da öte, artık insanlar evlerinde veya ofislerinde çalışırken rahatsız edilmek veya havuzda vakit geçirirken, dışarıda spor yaparken yabancı kişiler tarafından tacize uğramak istemiyor. Artık etraflarını kollamadan huzur içinde vakit geçirmek, çocuklarının parkta ve oyun alanlarında güvende olduklarından emin olmak istiyorlar. Hırsızlık gibi durumlarla da karşılaşmak istemezler. Bu sebeplerden dolayı insanlar artık güvenlik görevlisi olan siteleri tercih etmektedirler. İşte bu noktada devreye özel güvenlik görevlileri girmektedir. Güvenlik görevlisi, sitenin giriş çıkışlarını kontrol eden kişidir. Güvenlik görevlisi, koruduğu bölgede insanların olduğunu, bu kişilerin eşya ve mallarının güvenliğinden de sorumlu olduğunun bilincinde olmalıdır
Firmamız tarafından Risk analizi analizi yapılan okul çevre duvarları, Kamera sistemi, Yangın ve Alarm sistemleri, aydınlatma sistemleri vs. etmenler ve risk faktörleri değerlendirilerek, okul yönetimi ve gerekirse emniyet müdürlükleri ile koordinasyonu sağlar ve bu amaçla gerekli belge ve raporları inceleyerek, kısa (özet) ve uzun (detaylı) okul özel güvenlik rehberi önerilerinde bulunarak, daha etkin okul güvenliği hizmeti vermeyi amaçlar.
Şimdiye kadar Üniversite Güvenlik Hizmetleri , Kolej Güvenliği ve Eğitim Kurumları Güvenliği ve Okul güvenlik modeli hakkındaki yazılarımızla okul güvenlik hizmetlerinin nasıl yapılması gerektiğine dair bilgiler ve prensipler ortaya konulmuşsa da bunu bir adım ileri götürmek, yegane varlığımız çocuklar için en büyük amacımızdır. Bu nedenle okullarda alınması gereken güvenlik önlemlerini daha da ayrıntlı hale getirmek, hem firma politikamızın daha iyi anlaşılması hem de okullarda daha iyi bir güvenlik sağlanması için bir zorunluluk halini almıştır.
Firmamız tarafından Risk analizi analizi yapılan ikamet çevre duvarları, Kamera sistemi, Yangın ve Alarm sistemleri, aydınlatma sistemleri vs. etmenler ve risk faktörleri değerlendirilerek, ikamet adresi ve gerekirse emniyet müdürlükleri ile koordinasyonu sağlar ve bu amaçla gerekli belge ve raporları inceleyerek, kısa (özet) ve uzun (detaylı) ikamet koruma rehberi önerilerinde bulunarak, daha etkin ikamet güvenliği hizmeti vermeyi amaçlar.
Doğaya üstün gelir gelmez insanların korunma ihtiyaçlarının nedeni de değişmiş. Doğaya hükmeden kendisine karşı kendisini koruma altına almaya başlamış. Geçmişte daha çok bölge hakimiyeti, toprak elde etme, güç elde etme, bölgesel kaynakları elde etme gibi daha geniş ölçekli olan insanın insana karşı saldırıları zaman geçtikçe iyice bireysele dönmeye başladı. Bireysel saldırıların geçmişte daha z olduğunu dile getirmiyorum, geçmişte bireysel olan bugünkünden fazla olabilir. Ancak güvenlik ihtiyacı zaman geçtikçe daha genelden daha özele doğru kayıyor.
Bugün özellikle büyükşehirlerin birçoğunda gece tenha bir sokakta ayrı yönlerden birbirlerine doğru yürüyen iki kişi düşünün, kesinlikle her ikisi de tedirgin oluyor.
Türkiye’de son zamanlarda hepimizin sohbetlerimizde konuştuğu konular arasında istisnasız, gayrimenkul yer alıyor. Ya yaşayacağımız yerin seçimi ye da mevcut bir projenin ilk satış aşamasında yer satın alıp yatırım geliri elde etme. Bu konuları konuşmayan yoktur. Hem de sadece büyükşehirlerde değil ülkenin her köşesinde.
Deneyimli ve uzman koruma ekibimiz ile, sizin için dışarıdan gelebilecek her türlü saldırı girişimine karşı standartların üzerinde bir yakın koruma hizmeti sunuyoruz. SCR77 Güvenlik olarak şahsi yaşam alanınızda, kurumsal, eğlence ya da gece hayatı etkinliklerinde ihtiyaç duyduğunuz profesyonel koruma hizmetini garanti ediyoruz. Sadece sizin değil, ailenizin, çocuklarınızın ve misafirlerinizin de güvenli şekilde yaşam sürmesi ve seyahat etmesi için tüm hizmetleri koordineli şekilde yürütüyoruz.
SCR77 Güvenlik olarak, geçici olan organizasyonların güvenliğinin sağlanması konusunda da profesyonel hizmet sunuyoruz. Bu organizasyonlara örnek olarak konserler, spor müsabakaları, fuar ve semineler verilebilr. Eğitimli ve tam donanımlı ekiplerimiz gerek organizasyonlara katılan kişileri gerekse organizatörlerin korunması konusunda kapsamlı hizmet vermektedir.
Ulaşım araçları ile nakil işlemi gerçekleştirilecek olan para ve değerli eşyalar konusunda, eğitimli ve deneyimli personeller nezaretinde güvenlik standartları yasal çerçeveler doğrultusunda yapılır.
Gerekli hazırlıklar tamamlanarak bir güvenlik zinciri içerisinde, çıkış noktasından gideceği yere kadar olan süreçte para ve değerli eşyanın güvenli bir şekilde teslimatı sağlanır. İhtiyacınızın olduğu durumda çözüm ortağınız olmak için görev başında olduğumuzu bilmenizi istiyoruz.

Yakın koruma hizmetimizle hedefimiz, herhangi bir açıdan tehdit altında olan bireyleri güvende kılmaktır. Bu bireyler; ünlüler, üst düzey yöneticiler, politikacılar, iş adamları gibi birbirinden tamamıyla farklı günlük yaşamı ve temposu olan kişilerdir. SCR77 Özel Güvenlik Türkiye’yi ziyaret eden iş adamlarına ve sanatçılara ve yakın koruma alanında profesyonel hizmet veren sayılı firmalardan biridir.

Bu hizmeti vermeye, öncelikle kişinin karşı karşıya kalabileceği risk ve tehditler tespit edilerek hareket kabiliyetleri planlanır..

Her müşterimizin risk seviyesinin farklı olduğunu biliriz. Bu incelemenin ardından yakın koruma biriminin sorumluluk ve görevlerini tanımlarız ve onları bu sorumluluk ve görevlere uygun şekilde eğitilir.

SCR77 Özel Güvenlik, müşterilerimize yakın koruma ve silahlı koruma hizmetleri sunmaktadır. Deneyimli ve eğitimli bir ekip, müşterilerimizin özel güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak için yanlarında yer alır. Yakın koruma hizmetimiz, değerli varlıklarını, üst düzey yöneticilerini veya tehdit altında olan kişileri koruma altına alırken, silahlı koruma hizmetimiz yüksek riskli durumlarda ek bir güvenlik önlemi sağlar. Müşteri memnuniyeti ve güvenliği her zaman önceliğimizdir.

Yakın koruma görevlilerimize verdiğimiz görevler arasında şunları sayabiliriz: Ateşli silahlar, yakın silahsız dövüş, silahlı yakın koruma, taktikli araba sürüşü, ilk yardım, refakat, kalabalık içinde perdeleme ve kontrol, elektronik cihazlarla patlayıcı madde kontrolleri. Yakın koruma hizmeti verecek ekiplerimiz, bu görevlere ek olarak, bir tesisi veya buluşma yerini korudukları kişi oraya ulaşmadan önce nasıl inceleyeceklerini, giriş ve çıkış noktalarını saptamayı, güvenlik açısından zayıf noktaları tespit etmeyi de başarılı bir şekilde gerçekleştirirler.

Her bir ayrıntı, büyük öneme sahiptir. Personel her bir detaya dikkat etmeli, aşırı titiz bir şekilde olaylar ile ilgilenmelidir. Her daim uyanık, her daim takipte olmalıdır. Bir anlık hata milyonlarca insanın hayatına, bir ülkenin itibarına sebep olabilir. Bu yüzden bizler alanında en iyi isimlerle çalışıyoruz. Yüksek kalite standartlara uygun, hizmet anlayışımızla tanışarak; güvenlik seviyesini en üst düzeye çekebilirsiniz.
Havalimanı güvenlik görevlileri  7 / 24 saat çalışmalıdır ve bu süreç boyunca herhangi bir pürüz dahi bulunmamalıdır. Küçük, büyük tehlikeler fark etmeksizin yaşanabilecek ufak bir aksaklık; daha büyük olayların doğmasına zemin hazırlayabilir. Ufak bir güvenlik zaafiyeti diğer kişilerin, diğer güçlerin dikkatini çekerek; bu alanlara yönelmesine sebep olabilir. Bu yüzden her daim güvenlik görevlileri tetikte olmalıdır. SCR77 Özel Güvenlik olarak üst eğitim düzeyi sahibi, deneyimli personelimizle siz değerli müşterilerimize böylesine kusursuz bir hizmet sunuyoruz.